ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 20) 22 ม.ค. 62
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ (อ่าน 123) 30 ส.ค. 61
กำหนดเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 208) 12 พ.ค. 61
กำหนดการประเมินผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 269) 09 ก.พ. 61