โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก บ้านกระทุ่มไพร   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037-326374
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 66) 12 พ.ค. 61
กำหนดการประเมินผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 133) 09 ก.พ. 61