ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 23) 24 พ.ค. 66
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26มิถุนายน) ประจำปี 2564 (อ่าน 906) 24 มิ.ย. 64
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (อ่าน 986) 02 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนน O-NETสูงกว่าระดับประเทศ (อ่าน 994) 02 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดธรรมปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) และปรั (อ่าน 1410) 26 ก.พ. 63
สทศ. ประกาศตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 – ชั้น ป.6 ม.3 (อ่าน 1548) 08 ม.ค. 63
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ (อ่าน 1719) 30 ส.ค. 61
กำหนดเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 1684) 12 พ.ค. 61