ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สทศ. ประกาศตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 – ชั้น ป.6 ม.3

สามารถเข้าไปฝึกทำข้อสอบ O-NET แต่ละวิชาได้ที่ : ข้อสอบพร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

กำหนดการสอบ

 • สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาสอบและวิชาที่สอบ

 • วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.00-10.00 น. (ระยะเวลา 60 นาที)
 • วิชาภาษาไทย เวลา 10.30-12.00 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 • วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13.30-14.30 น. (ระยะเวลา 60 นาที)
 • วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 15.00-16.00 น. (ระยะเวลา 60 นาที)

** ข้อสอบวิชาภาษาไทย มี 2 รูปแบบ คือ แบบปรนัย และแบบอัตนัย (เขียนตอบ)

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กำหนดการสอบ

 • สอบระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาสอบและวิชาที่สอบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 10.00-11.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 • วิชาภาษาไทย เวลา 13.00-14.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 10.00-11.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 • วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 13.00-14.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 •  
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2563,00:00   อ่าน 55 ครั้ง