ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา นำโดยว่าที่ร้อยเอกรณกฤต รัตนสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมปัญญา ร่วมกับคณะครู ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา แสดงความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและโรงเรียน โดยมีกิจกรรมแสดงความยินดี พิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีบายศรีผูกข้อมือ
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2564,23:30   อ่าน 858 ครั้ง