ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม TSC Stop Bully
สภานักเรียนโรงเรียนวัดธรรมปัญญา ให้ความรู้ การแก้ไขปัญหาบูลลี่ ในโรงเรียน โดยการนำเสนอ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข หน้าเสาธง รวมถึงทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และผ่านทางเว็บไซต์ อีกด้วย
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,11:16   อ่าน 60 ครั้ง