โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก บ้านกระทุ่มไพร   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037-326374
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
ตั้งขบวนกองลูกเสือโรงเรียนวัดธรรมปัญญา
ร่วมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเนตรนารีทุกกองร่วมเดินขบวนต้านภัยยาเสพติด
ร่วมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดทั้งลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขบวนต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,13:07   อ่าน 198 ครั้ง