โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก บ้านกระทุ่มไพร   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037-326374
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2560
การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดผลงานวันสุนทรภู่
การแสดงของนักเรียนระดับปฐมวัยในวรรณคดี พระอภัยมณี
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,13:05   อ่าน 175 ครั้ง