โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก บ้านกระทุ่มไพร   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037-326374
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพนักเรียน
เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยปากกระทุ่มให้บริการตววจสุขภาพฟัน
ตรวจฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1-6
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,13:00   อ่าน 175 ครั้ง