โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก บ้านกระทุ่มไพร   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037-326374
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม
ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ
กล่าวสดุดีหน้าพระบรมรูปฯ
เดินสวนสนาม
ตั้งกองลูกเสือหน้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เดินสวนสนาม
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,12:56   อ่าน 170 ครั้ง