ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ผู้อำนวยการกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวันสุนทรภู่
คุณครูกล่าวถึงความเป็นมาของวันสุนทรภู่
ผู้บรหาร ครู และนักเรียนถ่ายภาพร่วมกัน
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,13:22   อ่าน 231 ครั้ง