โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก บ้านกระทุ่มไพร   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037-326374
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมยุวชนเรียนรู้งานชลประทาน วันที่ 23 มิถุนายน 2560
นักเรียนโรงเรียนวัึดธรรมปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทานเบื้องต้น"  จากสำนักงานชลประทานที่ 9
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,13:17   อ่าน 188 ครั้ง