ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนวัดธรรมปัญญาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๗ มีครูใหญ่คนแรกชื่อ นายเอิบ ศรีสุข และมีนายประสิทธิ์  ยวงสะอาด เป็นครูน้อย ตั้งบนที่ดินของคุณปู่เคลื่อน คุณย่าปลั่ง ธรรมปัญญา  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ คุณพ่อนาค คุณแม่แป้น ธรรมปัญญา บริจาคสร้างอาคาร สปช ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง พร้อมปรับพื้นที่บริเวณและอุปกรณ์ มูลค่า ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ ได้รับงบสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง พร้อมสนามบาสเกตบอล มูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๔๙ มูลนิธิประเสริฐ ทัศนีย์ พุ่งกุมาร ได้สร้างอาคารห้องสมุด ๑ หลัง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่