โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก บ้านกระทุ่มไพร   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037-326374
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 พ.ค. 61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ชุดพละศึกษา
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียน
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การแต่งกายชุดนักเรียนสุภาพ ถูกระเบียบ
21 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1-ป.5
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา